Renovering av kajen


Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att renovera kajen, tidigare inspektioner hade visat att det fanns en del sprickor i konstruktionen och att däcket hade gjort sitt.

Hamn och Sjö fick uppdraget med att utföra renoveringen och under två månaders tid pågick arbetet med att bila bort dåliga bitar och gjuta i nytt och sedan på med det nya däcket och nytt fundament till kranen och till sist nya avbärare.