Hamntaxor 2023 och andra nyheter.

Hamntaxorna för 2023 är klara och finns nu på https://brevikshamnen.se/start1/hamntaxor-breviks-fiskehamn-2023/ och gästhamnstaxan finns även på https://brevik.kosterhamn.se/sv/Gasthamnstaxa

Nytt för i år är att vinteruppläggning kommer in i hamnsystems portal inom den närmaste månaden.

Om allt går enligt planen så kommer vi i början av mars att byta ut bojar och kätting på alla platserna vid östra bryggan. Planen var att byta ut elstolparna på bryggan vid piren och att ta bort däcken på träbryggan, men med två år av pandemi och stigande priser har stoppat det inför denna säsong.

Breviks Fiskehamnsförening u.p.a är en ekonomisk förening vars främsta syfte är att bevara hamnen som den är och som den alltid varit. Medlemmar och styrelse arbetar ideellt och vi håller inhyrd arbetskraft till ett minimun.