Hamntaxor 2023 och andra nyheter.

Hamntaxorna för 2023 är klara och finns nu på https://brevikshamnen.se/start1/hamntaxor-breviks-fiskehamn-2023/ och gästhamnstaxan finns även på https://brevik.kosterhamn.se/sv/Gasthamnstaxa Nytt för i år är att vinteruppläggning kommer in i hamnsystems portal inom den närmaste månaden. Om allt går enligt planen så kommer vi i början av mars att byta ut bojar och kätting på alla platserna vid östra […]

Hamntaxor 2023 och andra nyheter. Läs mer »

Staketet

Staketet Läs mer »

Renovering av kajen

Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att renovera kajen, tidigare inspektioner hade visat att det fanns en del sprickor i konstruktionen och att däcket hade gjort sitt. Hamn och Sjö fick uppdraget med att utföra renoveringen och under två månaders tid pågick arbetet med att bila bort dåliga bitar och gjuta i nytt och sedan

Renovering av kajen Läs mer »