Nyfångat

Hänt i hamnen


Staketet

Sista bitarna på plats, staketet mellan avbärarna, så att kajen anpassas för fritidsbåtar. Som det…

Läs mer

Renovering av kajen

Renovering av kajen 2019 Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att renovera kajen, tidigare inspektioner…

Läs mer