Nyfångat

Hänt i hamnen


Staketet

Sista bitarna på plats, staketet mellan avbärarna, så att kajen anpassas för fritidsbåtar. Som det mesta i hamnen var det ett ideellt arbete av medlemmarna.
Läs mer

Renovering av kajen

Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att renovera kajen, tidigare inspektioner hade visat att det fanns en del sprickor i konstruktionen och att däcket hade…
Läs mer