Projektstöd renovering av östra bryggan

Under våren 2017 har östra bryggan rustats upp efter skador som blivit under åren på grund av stormar och is.
Breviks Fiskehamnsförening har beviljats projektstöd för upprustning av bryggan. Stödet finansieras delvis av pengar från den Europeisk jordbruksfonden för investering i småskalig infrastruktur.